Zaterdag 22 Juni 2024

Help ons

Foto:Amy van Leiden Jeroen Kolkman

Startjaar: 2008

Meer info: Van der Laan en Woe

Speellijst: Help ons

Informatie

Help Ons is de tweede avondvullende voorstelling van Geen Familie, op tournee vanaf september 2008.

De voorstelling concentreert zich rondom alle mogelijke manieren van hulp bieden. Wat is de beste manier om te helpen? Is geld altijd de oplossing? Wie bepaalt of iemand hulpbehoevend is? Komt hulp bieden altijd voort uit egoisme? En zo ja, is dat een probleem?

Hulpacties zijn iets van alle tijden, maar de invulling ervan is sterk aan verandering onderhevig. De laatste jaren worden de acties grootser en spectaculairder. Grote tv-shows, massale inzamelingen en BN'ers die zich voor het goede doel opsluiten in een huis. Is spektakel dus nodig om mensen in beweging te krijgen?

Geen Familie zet deze vragen om in een theatrale hulpactie met veel humor en muziek.

Zoeken